Pomoc bližnímu 

— BEZPEČÍ —

Jsme připraveni kdykoliv zasáhnout při požárech a pohromách nejen v Křenovicích.

(Nejen) požární

— SPORT —

Družstva mládeže, žen i mužů úspěšně reprezentují  sbor i obec na hasičských soutěžích.

Kulturně společenský život

— ZÁBAVA —

Bavíme sebe i ostatní, pořádáme vlastní kulturní akce a na mnoha dalších se svou pomocí podílíme.

— Mladí hasiči —

Do družstev mladých hasičů přijímáme chlapce i děvčata se zájmem o sport i všestranný rozvoj.

— Soutěžní družstva —

 

 Zajímáte se o činnost v zásahové jednotce, ve sportovního týmu či dětském oddílu?  Chcete se zapojit do našich aktivit? Nebo nás prostě chcete jen nějak podpořit?

— Kontaktujte nás —