— Hasičská zbrojnice —


Jako první hasičské skladiště sloužila kolna u bývalého hostince u Matoušků v domě č.p. 57 Na Liškově (bývalá knihovna, v místě současného parkoviště v dolní části náměstí). Pořízením ruční čtyřkolové stříkačky v roce 1895 kolna již nevyhovovala. Proto na žádost hasičského sboru postavilo obecní zastupitelstvo na obecním pozemku u mostu přes potok Rakovec novou zděnou hasičskou zbrojnici - skladiště. Měla též místnost pro konání schůzí. V této klubovně byla umístěna početná knihovna, kterou hasičský sbor založil již roku 1894. Nové skladiště bylo postaveno roku 1907 a v následujícím roce 1908 slavnostně předáno veřejnosti za hojné účasti hasičstva ze širokého okolí.

Žádost o povolení ke stavbě hasičského skladiště, situační plánek a titulní strana postupní smlouvy na pozemek pod hasičským skladištěm

Pořízením automobilové stříkačky v roce 1931 byla klubovna zrušena a zvětšen prostor pro stříkačku, ostatní výzbroj a výstroj hasičů. Vjezd do hasičky od Liškova byl zazděn a nově upraven z boční strany (ze severu). Početná hasičská knihovna byla zákonem z roku 1919 předána s ostatními knihovnami v obci (Sokolská a čtenářský spolek "Otakar") pod jednotnou Veřejnou obecní knihovnu. Prostor ve zbrojnici postupně při nákupu další výzbroje a výstroje nestačil, a proto tato byla často stěhována do různých domů v obci. Do prvního poschodí Katolického domu, do kinosálu pod jeviště, do místnosti bývalé trafiky paní Šemorové, do dvorního traktu Ant. Spáčila č.p. 6 a u Jana Válka č.p. 30.

Vzhledem k těmto okolnostem a pořizování další modernější techniky bylo v roce 1965 započato se stavbou nové požární zbrojnice na místě u potoka Rakovce na Trávníkách. Stavba byla povolena 13. 3. 1965 a zařazena do akce "Z" v hodnotě díla 193 000,- Kčs a finančním nákladem 77 000,- Kčs. Výkop základů byl proveden dne 24. dubna 1965 v den výročí osvobození naší obce. Na stavbě zbrojnice a úpravě okolí odpracovalo téměř 250 brigádníků na 9 200 hodin. Zbrojnice byla předána požárnímu sboru do rukou velitele požárního sboru Bohumila Fišera.

Slavnostní předání se konalo 20. 7. 1969 za účasti 20 veřejných požárních sborů z okolí. Budova slouží dodnes, ačkoliv bylo nutné provést opravu rovné střechy, narušených stropů, zdí, podlahy v garáži a nátěr venkovní fasády. Nad vchod byla umístěna v prosklené vitríně soška sv. Floriána. V roce 2008 byla přistavěna třetí garáž s vyššími vraty. Stará budova byla zbořena v roce 1988 při stavbě vodovodu.