— Historické změny —


Po rozpadu Rakousko-Uherska byl v roce 1919 vytvořen ústřední orgán Svaz dobrovolného hasičstva československého. Náš sbor patřil pod Moravskou hasičskou jednotu v Brně.

Za doby okupace v roce 1939 naše obec patřila pod Vyškov. Okresní hasičská jednota v té době konala své schůze většinou v Křenovicích, poněvadž byly na uzlu dvou železnic s dobrým dopravním spojením. Zde byl také na první schůzi zvolen okresním starostou Leopold Albrecht z Vyškova, jeho zástupci František Tupý z Křenovic a Čeněk Drbal z Bučovic. V roce 1940 byl ustanoven hasičský kraj Prostějov-Vyškov a schůze se konaly v Nezamyslicích.

Po válce roku 1945 byl ustanoven Svaz československého hasičstva. V roce 1953 se název změnil na Československý svaz požární ochrany. Změnil se i stejnokroj ze zelené barvy na modrou. Později v roce 1972 byl název zase změněn na Svaz požární ochrany ČSSR. Název hasič byl nahrazen slovem požárník.

Po roce 1990 se vrací původní název hasič a název celé organizace je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Základní organizace se změnily na Sbor dobrovolných hasičů. S novým názvem vznikl i nový symbol - znak. Je to obměněný znak hasičů z období první republiky. Znovu byl zaveden "Den hasičů" na svátek sv. Floriána dne 4. 5.

V roce 1994 z důvodu stálého zvyšování členských příspěvků ve Sdružení hasičů náš sbor z něj vystoupil a vstoupil do nově utvořené Moravské hasičské jednoty, kde ve vyšších orgánech pracují i čtyři naši členové.

Dnes má náš sbor název Moravská hasičská jednota - hasičský sbor Křenovice.