— Historie techniky —


Sbor dobrovolných hasičů měl při založení jen vůz s nádobou na vodu bez sacího vedení. Do nádoby se voda musela ručně nanosit. Až v roce 1895 byla pořízena ruční čtyřkolová stříkačka. Podle účtů stála výzbroj a stříkačka asi 1 600 zlatých rakouského čísla (měny). Na obnos tento obdržel sbor podporu od Vysokého zemského výboru 400 zlatých. Na její zakoupení bylo také vypůjčeno ve Slavkovské spořitelně na směnku 500 zlatých rakouského čísla. V té době byl pořízen také čtyřdílný posunovací lezecký žebřík a hákový žebřík. Vozová ruční stříkačka byla tažena vždy párem koní, které byly pojištěny. Nejvíce k požárům jezdíval František Cenek z č. 64, který koně také jednou pozbyl a z pojišťovny mu byla vyplacena řádná úhrada. Dále k požárům také často jezdívali Stanislav Střelec st. a Jan Piše.

Ruční stříkačka sloužila našemu sboru téměř 35 let. V roce 1931, k 40. výročí trvání sboru, byla pořízena nekrytá automobilová stříkačka značky "Praga - Grand" v pořizovací hodnotě 60 000,- Kč. Finanční úhradu zajistil sbor sbírkou po obci s přispěním obecního zastupitelstva. Byla to první automobilová stříkačka v celém hejtmanství vyškovském a sloužila 18 let. Po koupi nové kryté automobilové stříkačky byla prodána do Šaratic. Protihodnotou sbor získal dvoukolový agregát DS-16, dosud provozuschopný.

V roce 1951 si sbor pořídil novou krytou automobilovou stříkačku značky "HORCH" za 600 000,- Kč staré měny. Peníze byly uhrazeny sbírkou po obci a přispěním rady MNV. Tato byla vyřazena po 26 letech provozu. V roce 1968 bylo získáno od Okresní inspekce PO starší nákladní auto, které bylo v roce 1981 vráceno zpět OIPO Vyškov.

Od tohoto roku vlastníme cisternovou automobilovou stříkačku CAS 25 Š706 a dopravní automobil Avia 30. V roce 2003 byla provedena rozsáhlá rekonstrukce cisterny - byly upraveny boční skříně, provedena úprava čerpadla, přidán naviják s cca 50 metry hadice s proudnicí pro rychlý zásah, generálka motoru, nový lak, atd. Mimo to byla v roce 1970 pořízena přívěsná požární stříkačka PS12 a v devadesátých letech stejná stříkačka z výprodeje majetku armády. V roce 2006 byla na naši obec z HZS JMK převedena cisternová automobilová stříkačka CAS 32 na podvozku Tatra 815, na které byla v roce 2008 provedena generální oprava a kompletní přestavba nástavby. V roce 2009 byl převeden z majetku HZS starší osobní automobil Š Felicia Kombi a v roce 2010 získala jednotka z vyřazeného majetku Policie dopravní automobil Volkswagen Transporter, který nahradil automobil Avia.

Z počátku se mokré hadice po hašení sušily rozložené na trávníku. Po postavení první zbrojnice se sušily uvnitř věže, později byl postaven jednoduchý sloup s kladkou vedle zbrojnice. Ten byl po několika letech nahrazen sloupem dvojitým. U nové zbrojnice sušák původně nebyl, hadice se sušily na střeše, nebo elektricky. V roce 2001 byla na sušení hadic postavena nová ocelová a oplechovaná konstrukce s elektrickou kladkou.

Původně byly požáry, popř. jiné živelní pohromy a různá cvičení svolávány trubkou po všech ulicích trubačem sboru. První siréna byla pořízena v roce 1932 se slyšitelností do 1 km. Druhá siréna byla pořízena v roce 1938 se slyšitelností do 3 km. Nynější slouží od roku 1981 se slyšitelností do 10 km. V roce 2015 získala pořídila obec nový bezdrátový rozhlas, který zároveň slouží jako elektronická siréna a umožňuje nejen svolání hasičů, ale i vyrozumění obyvatelstva v krizových situacích. Hlavním svolávacím nástrojem jsou však pro všechny hasiče mobilní telefony, na které přichází sms zprávy o poplachu přímo z krajského operačního střediska.

Roku 1997 darovala firma paní Obořilové radiostanici, v témže roce je jednotka vybavena 4 ks dýchacími přístroji Saturn S7. Roku 1998 je pořízeno svolávací zařízení pro každého člena zásahové jednotky a je instalován vysílač. V roce 2006 byly pořízeny 2 vozové radiostanice HYT, kromě toho disponujeme ručními radiostanicemi Motorola a HYT. V roce 2007 byly zakoupeny další 3 dýchací přístroje zn. Pluto

.