— Mladí hasiči —

Oddíl mladých hasičů je nedílnou součástí našeho sboru. Po krátké odmlce po roce 1995 byl kroužek obnoven v roce 2002 a jeho činnost patří mezi nejvýznamnější aktivity křenovických hasičů.

Dětem se věnují vedoucí z řad členů zásahové jednotky, sportovních družstev, ale i aktivní rodiče, kteří nám tak velmi pomáhají. 

Hlavní náplní je příprava dětí na soutěže v požárním sportu. Kromě toho se, zejména v zimních měsících, věnujeme dalším činnostem, jako je získávání znalostí o požární ochraně, plnění hasičských dovedností, hrajeme různé hry atd. Také jezdíme na výlety, zejména na naši táborovou chatu do Vřesovic.

Informace pro rodiče:

Členství v oddílu

 • Členství v kolektivu mladých hasičů hasičského sboru Křenovice vzniká na základě odevzdání vyplněné přihlášky a následné registrace v Moravské hasičské jednotě, z.s., která vystaví Průkaz mladého hasiče.
 • Z toho důvodu je vhodné k vyplněné přihlášce přiložit fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm, v případě potřeby focení zajistí hasičský sbor.
 • Při vyplňování přihlášky věnujte pozornost části, která se týká zdravotního stavu dítěte.
 • Na zadní stranu přihlášky prosím uveďte informaci o tom, zda je Vaše dítě plavec či neplavec.
 • Členství v kolektivu mladých hasičů je zpoplatněno částkou 100 Kč/rok, v této částce jsou zahrnuty náklady na úrazové pojištění a drobné výdaje spojené s činností oddílu. Příspěvek je poprvé splatný s odevzdáním vyplněné přihlášky, dále potom vždy během prvního čtvrtletí příslušného kalendářního roku.
 • Další výdaje spojené s vybavením kolektivu (nářadí, ochranné přilby, dresy, doprava na soutěže společným dopravním prostředkem) zajišťuje hasičský sbor.

Pojištění

 • Všichni členové kolektivu mladých hasičů jsou pojištěni na úrazy, k nimž dojde při všech aktivitách na akcích organizovaných hasičským sborem, tj. na schůzkách, trénincích, soutěžích, výletech, táborech apod. Denní odškodné po dobu nezbytného léčení úrazu je pro děti do 18 let sjednáno ve výši 110 Kč.

Požární sport a další činnost oddílu

 • Hlavní náplní je celoroční příprava a následně účast na soutěžích v požárním sportu, které probíhají obvykle v jarním období. Vzhledem k tomu, že se jedná o kolektivní sport, žádáme rodiče, aby případnou neúčast dětí na jednotlivých soutěžích vždy ohlásili vedoucímu, pokud možno s dostatečným předstihem.
 • K nácviku sportovních disciplín vyžadujeme sportovní oděv a pevnou uzavřenou sportovní obuv, není vhodná obuv s hladkou podrážkou. Pravidla zakazují kopačky a tretry, doporučujeme např. běžeckou trekingovou obuv či turfy (pořídit až na základě trvalého a vážného zájmu dítěte).
 • Mimo požární sport je činnost zaměřena všestranně, s důrazem na rozvoj znalostí i dovedností dětí. Součástí činnosti jsou dovednosti jako např. uzlování, střelba ze vzduchovky, šplh po laně či pohyb v terénu, znalosti jsou prohlubovány především v oblasti požární ochrany, bezpečnosti, zdravovědy, topografie, dopravní výchovy atd.

Spolupráce s rodiči

 • V případě potřeby se obracíme na rodiče dětí se žádostí o pomoc s dopravou, kterou nejsme schopni zajistit dopravními prostředky hasičského sboru (např. doprava na táborovou základnu, popř. na soutěže, pokud počet dětí přesáhne kapacitu hasičských dopravních aut).
 • Informace o aktuálních akcích, soutěžích a jiných aktivitách obvykle sdělujeme rodičům na "lístečcích", které dáváme dětem před koncem schůzky.
 • Přihláška a obecné informace jsou k dispozici také na stránkách sboru www.hasicikrenovice.cz, v sekci Mladí hasiči.
 • V případě zájmu uvítáme po domluvě i výpomoc při vlastní práci s dětmi, dveře hasičského sboru jsou otevřeny všem zájemcům o členství, nejen těm dětským.