— Vývoj členské základny —


Prvním starostou byl Martin Holomek (1891-1898). Dále funkci starostů - předsedů vykonávali: Střelec Josef, Pavlík Jan, Piše Antonín, Doležal Simon (1906-1921), Pavlík Josef (1921-1923), Střelec Stanislav (1921-1951), Lázníček Ondřej (1923-1959), Lábr František (1959-1970), Šanca Josef (1970-1981), Spáčil Petr (1981-1985), Lábr František (1985-1986), Kříž Bohumil (1986-1987) a Šmerda Ladislav (1987 až dosud).

Prvním náčelníkem se stal nadučitel Josef Ludikovský (1891-1898). Dále funkci náčelníků vykonávali: Horáček Šimon, Šuster Jan, Vyskočil Hynek, Piše Jan, Novotný Alois (1914-1943), Fišer Bohumil (1943-1970), Lábr František (1970-1972) a Kříž Bohumil (1972 až dosud).

Prvním jednatelem se stal Štěpánek Hynek, dále pak Nakládal Pavel, Koudelka František, Bílek Šimon, Drápal Čeněk, Tupý František, Lábr František, Pouchlý Mojmír, Rotrekl František, Majerníková Růžena, Žampachová Ludmila, Spáčilová Božena, Šanca Josef, Šmerda Ladislav a Matulová Alena.

Prvním pokladníkem byl Augustin Kučera, dále pak Horáček Antonín č. , Horáček Eduard č. 4, Piše Vratislav, Zobal Dominik, Vinter Oldřich a Žampachová Ludmila.

Hasičský sbor měl při založení 25 členů. Stav členů se během let podstatně zvyšoval a rozvíjel. V roce 1898 měl sbor 30 činných členů, 10 přispívajících a 6 čestných. V roce 1908 bylo získáno 6 dorostenců a 44 členů. Stav členů byl podstatně omezen za I. světové války, neboť mnoho členů nastoupilo vojenskou službu. V roce 1924 má sbor 30 členů činných a 10 dorostenců. V roce 1929 se objevují v našem sboru první ženy - bylo jich 18 a cvičily pod vedením Antonie Fišerové, která byla také župní vedoucí žen a po nákupu první autostříkačky v roce 1931 také mimo jiné řidičkou (první žena na okrese). V období II. světové války činnost částečně ochabuje, přesto má sbor v roce 1940 78 členů, 6 samaritánů a samaritánek a 20 dorostenců. Po roce 1942 následuje úbytek členstva v souvislosti s nařízením protektorátní vlády o omezení činnosti spolků. Samaritní činnost, jako složka dobrovolných hasičů, byla provozována až do roku 1950, kdy byla převzata Čs. červeným křížem. K velkému náboru došlo v roce 1952 až do roku 1966, kdy měl sbor celkový stav 200 členů: z toho 152 mužů a 48 žen. V současné době se stav našeho sboru pohybuje okolo 110 členů a 30 dětí v oddíle mladých hasičů.

.